Separátory mlieka a srvátky

Separátory mlieka:

 • Pomocou separátorov mlieka je možné oddeliť surové mlieko do dvoch kvapalných fáz t.j. odtučnené mlieko (ťažká fáza) a smotana (ľahká fáza) a kontinuálne vypúšťanie . Súčasne sú oddelené pevné látky v surovom mlieku (mliečny kal).

Separátory na čistenie mlieka:

 • Separátory na čistenie mlieka sa používajú len tam, kde sa odstraňujú nečistoty (napr. baktérie a častice) a mlieko sa ďalej spracováva so svojim pôvodným obsahom tuku, alebo sa predáva iným spotrebiteľom.

Separátory srvátky:

 • Separátory srvátky sa používajú na odstraňovanie srvátky, ktorá vzniká pri výrobe syra, t.j. plynulé vypúšťanie srvátky a súčasné čistenie obidvoch oddelených kvapalných fáz.
 • Pevná látka, ktorá je obsiahnutá aj v surovej srvátke (prachová srvátka) je koncentrovaná v nádobe na pevné látky a prerušovane vypúšťaná.

Separátory na čistenie srvátky:

 • Separátory na čistenie srvátky sa používajú na odparovanie/čistenie surovej srvátky tzn. oddelenie v proteínoch (tuhá fáza) a srvátka (kvapalná fáza).
 • Srvátka, ktorá sa používa na odlučovanie, musí byť čistená. Najefektívnejšie je čistenie so separátorom na čistenie srvátky.
 • Použitie tohto separátora zvyšuje účinnosť následného separátora srvátky.

Samočistiace separátory

 • Konštrukcia týchto typov separátorov umožňuje plynulú prevádzku, pretože automatizované nesúvislé pevné látky sa pri prevádzke vypúšťajú tzn. nepretržité spracovanie oddelených výrobkov.
 • Separátory mlieka, separátory na čistenie mlieka, separátory srvátky a separátory na čistenie srvátky sa používajú na plne automatické vypúšťanie mliečnych tuhých látok počas prevádzky podľa súčasného stavu techniky. To umožňuje nepretržitú prevádzku t.j. neustále spracovávanie výrobku. Po spracovaní mlieka alebo srvátky je separátor zahrnutý do cyklu na čistenie v obehu chemického čistenia (CIP). Tým sa zabezpečí čistota všetkých častí, ktoré sú v kontakte s výrobkom, bez nákladného ručného čistenia.
 • Separátory vhodné na použitie v komplexných mliečnych linkách.

Separátor bez vlastného čistenia:

 • Tieto typy separátorov nemajú mechanizmus samočistenia. Po ukončení operácie musí byť misa otvorená a vyčistená manuálne.

V prípade záujmu Vám odporučíme separátor, ktorý sa hodí na výrobu Vášho produktu.

Separátory

Separátor s priamym pohonom
800 l/h – 7.500 l/h
Príkon motora 4,5 – 11kW

Separátor so skrutkovým pohonom
8.000 l/h – 30.000 l/h
Príkon motora 18,5 – 37kW

Separátor s remeňovým pohonom
18.000 l/h – 60.000 l/h
Príkon motora 37 – 55 kW